Monday, April 30, 2018

Baantantara บ้านธารธารา


สัมผัสกับธรรมชาติ ติดลำธาร..แม่น้ำลำภาชี โอมล้อมด้วยต้นไม้นาๆพันธุ์ พร้อมกับบรรยากาศที่ให้ความร่มรื่น

 🔻ธารา 1🔻ธารา 2🔻ธารา 3


🔻ธารทิพย์ 1


🔻ธารพฤกษา


                          ยินดีต้อนรับ
                  จะมาเป็นคู่หรือหมู่คณะ